Accelerate conference Image
 Accelerate: A Heaven in Business Conference

- ENGLISH VERSION BELOW -

Accelerate is een tweedaagse conferentie voor (toekomstige) ondernemers en professionals met een verlangen om de  hemel te zien doorbreken op hun werk. 
Door te focussen op het gebied waar het natuurlijke en het bovennatuurlijke elkaar raken, zullen deelnemers van deze conferentie bovennatuurlijke oplossingen ontdekken voor tastbare problemen die ze tegen komen.

Ons verlangen voor deze conferentie is dat je versnelling (acceleration) zult zien in je (toekomstige) bedrijf en/of je carrière. Daarom hebben we voor een ongebruikelijk format gekozen: als deelnemer neem je een tastbaar probleem/uitdaging mee waar je tegenaan loopt in je professionele leven. We geven je een kader waarbinnen je jouw uitdaging kunt definieren in aanloop naar de conferentie.

Tijdens de conferentie ga je hier mee aan de slag door middel van drie verschillende soorten sessies:
- Inspiratie: Verschillende inspirerende sprekers zullen hun wijsheid en ervaringen met je delen.
- Workshops: Experts zullen je persoonlijk helpen en je verschillende tools bieden om met jouw uitdaging aan de slag te gaan.
- Reflectie: Er is tijd om te reflecteren op wat God tegen je spreekt over je uitdaging. Daarnaast heb je de mogelijkheid om profetische inzichten te ontvangen van ons profetische team. 

Deze conferentie zal je tastbare resultaten bieden die je zowel praktisch als geestelijk zullen helpen in je werk. En nog belangrijker: het zal je een nieuw gevoel van richting geven en duidelijkheid in hoe je vooruit kunt bewegen in je profetische bestemming. We hebben plek voor maximaal 50 deelnemers voor de eerste editie van deze conferentie, dus wees er snel bij. 

 

Tickets zijn hier beschikbaar!

 

Accelerate is a two day conference for (aspiring) entrepreneurs and professionals who have a desire to see the Kingdom of Heaven invade their work. By focussing on the area where the natural and the supernatural meet in business, participants will discover supernatural solutions to tangible problems they face during this conference.  

Our desire for this conference is for you to see  acceleration in your businesses, soon-to-be business and/or your career. For this reason it’s we’ll be using an unusual format: as a participant you’ll bring a tangible problem/challenge your are facing in your professional life. We’ll give you a framework for defining your challenge and you’ll submit your challenge-statement before the conference begins.

During the conference you’ll work on your challenge through three types of sessions:
- Inspiration: Speakers will share their experience and wisdom with you.
- Workshops: Experts will work closely with you, teaching you new tools and methods to actively work on your challenge together.
- Reflection: You will have time to reflect on what God is saying to you about your challenge and have the opportunity to  receive prophetic insights from our prophetic team.

Ultimately this conference will give you tangible results which will help you both practically and spiritually in your day to day work. More importantly, it will reignite your sense of purpose and give you clarity on how to move towards your prophetic destiny. We are accepting a maximum of 50 participants for the first edition of this conference on a first come first served basis, so if you’re interested in attending make sure you reserve your spot now. 

If you have any questions please feel free to contact us here.

 

Tickets are now available here!