Missie, visie & waarden 

Missie visie en waarden
 

Missie


Waarom doen we wat we doen? De Missie van Nieuw Leven is om God en Zijn koninkrijk door onze levens zichtbaar, vol van liefde en betrokken te laten zijn op de plekken waar Hij ons plaatst en leidt.
 
(Ps115:16, Matth 9:35, Matth 16:18, Matth 5:14, Matth 6:33, 1 Cor 4:20, Matth 6:10, Gal 2:10)
  

Onze visie


Jezus is het middelpunt, Hij bouwt de kerk
Een plek van aanbidding, gebed, herstel en leven in en vanuit de merkbare aanwezigheid van God.

Een familie vol van liefde
Een plek waar we leven als geliefde zonen en dochters van de hemelse Vader, bekleed met zijn glorie, geroepen om voor anderen een broer, zus vader of moeder te zijn

Getraind en toegerust om Jezus zichtbaar te maken
Een plek van discipelschap & geestelijke groei waar we genieten van Gods merkbare aanwezigheid in onze levens, spreken wat Jezus spreekt en doen wat Jezus doet.

Betrokken in de missie van God
Een kerk die beseft dat ze niet bestaat voor zichzelf maar om anderen te zegenen.

Zichtbaar als een stad die straalt in de nacht
Een kerk die leeft om individuen, regio’s en landen op een plek van genezing en herstel te brengen door de liefde, waarheid en kracht van God.
 

Onze waarden


God is goed, de hemel is open
God spreekt door Woord & Geest
We zijn een familie
Cultuur van eer
Levenstijl van gebed & aanbidding
Vrijgevig
Liefde voor mensen