Eventbrite David Hogan 2019 2x
 David Hogan: Fire Nights & Next Level Training


-English version below-

In Mattheus 10 geeft Jezus ons de opdracht om overal te vertellen dat het koninkrijk van de hemel toegankelijk is en binnen handbereik. Onderdeel van die boodschap is dat we autoriteit hebben gekregen om zieken te genezen, de doden levend te maken en bevrijding te brengen bij mensen die gebonden zijn door machten van de duisternis.

We geloven dat jij geroepen bent om de hemel op aarde te brengen en dat God door jou heen wil werken om Zijn goedheid te laten zien in de situaties waar Hij jou geplaatst heeft om zichtbaar, vol van liefde en betrokken te zijn.

Op 26 en 27 Maart organiseren we een conferentie met David Hogan in Maastricht. David Hogan laat samen met zijn familie de liefde van de Vader zien door een radicale, bovennatuurlijke levensstijl. Uit hun levens en bediening zijn ontelbaar veel fantastische wonderen voortgekomen. David Hogan en zijn familie zijn voornamelijk actief in conflict regio’s over deze wereld en ze hebben meer dan 48 mensen uit de dood zien opstaan.

De conferentie bestaat uit twee delen. Het is mogelijk om deze afzonderlijk te volgen of bij beiden aanwezig te zijn. Overdag is er een tweedaagse training van Kingdom Lifestyle waarvoor een vergoeding gevraagd wordt. ’s Avonds zijn er Fire Nights die vrij toegankelijk zijn.

Kingdom Lifestyle Next Level dagen

Next Level dagen zijn er om jou toe te rusten in de roeping die God over je leven heeft gelegd. Tijdens deze dagen zal David Hogan onderwijs geven, getuigenissen delen, vragen beantwoorden en is er tijd voor gebed en bediening. Het is een unieke kans om deze dagen wat intensiever met David Hogan op te trekken en van hem te leren hoe de hemel op aarde te brengen met de liefde van onze goede hemelse Vader. Zowel op de dinsdag als de woensdag hebben we twee trainingsblokken van 10:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 16:00. De kosten voor deze twee dagen zijn tot 1 maart 79, - euro (early bird) en daarna 98, - exclusief toeslag Eventbride. Voor beide dagen is het mogelijk om een lunch te reserveren op locatie.

NLM Fire Nights

Nieuw Leven Fire Nights zijn fantastische avonden samen met de Heilige Geest. Ze zijn vol aanbidding, inspirerend onderwijs, getuigenissen met tijd voor gebed en bediening. Op deze avonden zullen Peter en Michelle Powell de aanbidding leiden samen met het NLM-aanbiddingsteam. David Hogan zal op beide avonden spreken. De toegang voor deze avonden is gratis; nodig dus al je vrienden en familie uit. Het is wel belangrijk dat je voor elke avond afzonderlijk een ticket reserveert.

Voor beiden evenementen hebben we een maximaal aantal tickets vanwege de ruimte die we hebben op de locatie. Wacht niet te lang met reserveren.

Programma

Dinsdag 26 maart

10:00 – 12:00 Next Level Training, sessie 1

12:00 – 14:00 Break

14:00 – 16:00 Next Level Training, sessie 2

19:30 – 22:00 NLM Fire night

Woensdag 27 maart

10:00 – 12:00 Next Level Training, sessie 3

12:00 – 14:00 Break

14:00 – 16:00 Next Level Training, sessie 4

19:30 – 22:00 NLM Fire night

Locatie

De Next Level trainingsdagen en de Firenights vinden plaats in het centrum van Maastricht op de locatie van Stayokay Maastricht (Maasboulevard 101, 6211 JW Maastricht). Een prachtige locatie aan de Maas en aangrenzend aan het stadspark en 5 minuten lopen van het mooie winkelcentrum en restaurants.

Tickets

Early Bird Nextlevel dagen dinsdag 26 en woensdag 27 maart, 79, - euro (tot 1 maart)

Next Level dagen dinsdag 26 en woensdag 27 maart, 98, - euro

Lunch tickets voor dinsdag en woensdag 30, - euro

NLM Fire Night dinsdag 26 maart – GRATIS

NLM Fire Night woensdag 2 maart – GRATIS

Het is mogelijk om via Eventbride een gift te doen voor dit evenement. De ticketprijzen zijn exclusief administratie kosten van max. 5,94 per ticket.

Nieuw Leven

Nieuw Leven is een kerk die conferenties organiseert waarin christenen worden toegerust om Gods tegenwoordigheid te brengen op de plekken waar Hij hen plaatst en leidt en zo, door zichtbaar, liefdevol en betrokken te zijn, Gods Koninkrijk te bouwen. www.nieuwlevenmaastricht.nl

Kingdom Lifestyle

Kingdom Lifestyle heeft als missie het bouwen van sterke gemeenschappen waarin mensen opbloeien tot krachtige leden van de samenleving met Gods tegenwoordigheid zichtbaar op hen. Kingdom Lifestyle doet dit door middel van diverse scholen en trainingen, coaching (individueel en teams) en woongemeenschappen waar mensen leren om samen Jezus' leven te leren leven. https://kingdomlifestyle.nl

 

Bestel je tickets hier

..........................................................................................................................

David Hogan

In Matthew 10, Jesus assigns us to tell everywhere that the kingdom of heaven is freely accessible and within reach for everyone. A part of that message is the authority He gave us to heal the sick, ressurect the dead and bring freedom to people who are bound by darkness. We believe that you are called to bring heaven on earth, and that God wants to work through you to show His goodness in the situations He placed you to be visible and full of love.

On March 26th and 27th, we will host a conference with David Hogan in Maastricht. Together with his family, David shows the love of the Father through a radical, supernatural lifestyle. Many amazing miracles and testimonies came forth from their life and their ministry. David and his family are primarily involved in war zones throughout the world, and they have seen more than 48 people raised from the dead.

The conference consists of two parts. It is possible to visit both, or just one of the two. During the day, Kingdom Lifestyle will host a two-day training, for which we ask a fee. During the evenings, we will host Fire Nights that are free of charge.

Kingdom Lifestyle Next Level Days

We are organizing two Next Level Days to equip you in the calling God has put on your life. During these days, David Hogan will teach, share testimonies and answer questions. In addition, there will also be time for prayer and ministry. This is a unique opportunity to spend time with David Hogan on a more intensive level and learn from him how you can bring heaven on earth through the love of our Heavenly Father. On both tuesday and wednesday, there will be two blocks of training, from 10:00-12:00 and from 14:00-16:00. The ticket fee for this trainig is €79,- until March 1st (early bird), and €98,-, exl. adminsitrative fees. It is possible to book a lunch on location for both days.

NLM Fire Nights

Nieuw Leven Fire Nights are amazing evenings together with the Holy Spirit. They are full of worship, inspring teachings, testimonies and time for prayer and ministry. Peter and Michelle Powell will lead us into worship, together with the NLM worship team. David Hogan will be preaching both nights. The ticket fee for the Fire Nights are free, so invite all your friends and family, and don't forget to register by reserving a (free) ticket. And don't wait too long, because there is a high demand and a limited number of available tickets.

Schedule

Tuesday, March 26th

10:00 – 12:00 Next Level Training, session 1

12:00 – 14:00 Break

14:00 – 16:00 Next Level Training, session 2

19:30 – 22:00 NLM Fire night

Wednesday, March 27th

10:00 – 12:00 Next Level Training, session 3

12:00 – 14:00 Break

14:00 – 16:00 Next Level Training, session 4

19:30 – 22:00 NLM Fire night

Venue

Both the Nect Leven training days and the Fire Nights will take place in the centre of Maastricht, in the venue of Stayokay Maastricht (Maasboulevard 101, 6211 JW Maastricht). A beautiful location next to the river Maas on one side and the park on the other side. The shops and restaurants of the city center are all within walking distance.

Tickets

Early Bird Nextlevel days March 26th and 27th, 79, - euro ( till March 1st)

Nextlevel days March 26th and 27th, 98, - euro

Lunch tickets March 26th and 27th 30, - euro

NLM Fire Night tuesday, March 26th – FREE

NLM Fire Night wednesday, March 27th– FREE

It is possible to make a donation towards our event via Eventbrite. All ticket prices are exclusive of an administrative fee of a max of €5,94 per ticket.

Nieuw Leven

Nieuw Leven is a church that hosts conferences where christians are equiped to bring the presence of God in the places where He leads us to, so that we can be visible, full of love and involved and build Gods Kingdom. www.nieuwlevenmaastricht.nl

Kingdom Lifestyle

The mission of Kingdom Lifestyle is to build strong communities where people grow into powerfull members of society, while carrying Gods visible presence. The way Kingdom Lifestyle does this, is through several schools, training, coaching (individually and in teams) and community houses where people learn to live out Jesus' life together. https://kingdomlifestyle.nl

 

Order your tickets here

Anne-Maaike van Schayck, 21/02/2019