5 tips voor meer vertrouwen en vrijheid in de kerk 

 
In een huis met opgroeiende tieners is het soms een uitdaging om waarden als ‘vertrouwen’ en ‘vrijheid’ te blijven cultiveren. Soms wordt vrijheid weleens onnodig beperkt en aan de andere kant vertrouwen weleens geschaad. Overigens niet alleen door de opgroeiende tieners.

Vertrouwen
 
Gezonde relaties en samenwerkingsverbanden werken het best op basis van vertrouwen en vrijheid. John Maxwell zegt hier over: “Vertrouwen bepaalt de snelheid van alles wat je doet.” Met vertrouwen krijg je veel meer gedaan, omdat je niet eerst door alle filters van wantrouwen heen hoeft. Als je kiest voor vertrouwen kun je gelijk met iemand aan de slag, samen een beslissing nemen en meer bereiken. Vrijheid is een bewijs van vertrouwen en essentieel in elke goede relatie. Of het nu gaat om je huwelijk, zaken, collega’s, vriendschappen, buren of de kerk. Gezonde relaties vragen vertrouwen en vrijheid, zonder die twee kan er geen open en eerlijke interactie zijn en is de relatie uiteindelijk alleen maar van tijdelijke duur.

"Met vertrouwen krijg je veel meer gedaan, omdat je niet eerst door alle filters van wantrouwen heen hoeft."

 
Ook in de kerk is er nog genoeg te winnen als het gaat om een cultuur van vertrouwen en vrijheid. Zelf heb ik een aantal harde lessen moeten leren en mijn zienswijze radicaal moeten veranderen. Nog niet zolang geleden kwam ik een interview tegen van Pete Carter, huisarts en voorganger van een grote kerk in Engeland. Hij benoemde een aantal punten die mij enorm geholpen hebben als het gaat om vrijheid en vertrouwen in de relatie met kerk. Ik heb er een aantal uitgehaald, in het vertrouwen dat ze jou en wellicht de kerk die je bezoekt, kunnen helpen.

1. Vrijheid komt tot stand vanuit de merkbare aanwezigheid van God
De Heer is de Geest. En waar de Geest van de Heer is, is vrijheid – 2 Corinthiërs 3:17. Jezus betaalde de prijs zodat wij een leven in vrijheid kunnen leven. Hij verloste ons niet alleen van de macht van zonde, maar Hij bracht ons in vrijheid, zodat we het leven kunnen leven waarvoor Hij ons geroepen heeft. Leef dus in de vrijheid die Christus ons gegeven heeft. Laat je niet opnieuw tot slaven maken van wetten en regels – Galaten 5:1.
 
2. Jezus geeft iedereen op aarde dezelfde waarde
Of je nu lang gelooft, kort gelooft of helemaal niet gelooft. Hij gaf Zijn leven voor jou en alle anderen. Het is belangrijk dat we elkaar met dezelfde waarde, eer en respect behandelen zoals Jezus ons en anderen behandelt. Waardering voor elkaar betekent ook waardering voor verschillen in mening en verscheidenheid. Een plek waar je jezelf mag zijn en uiting mag geven aan jouw unieke identiteit.
 
3. Angst, controle en regeltjes zetten de rem op vrijheid en vertrouwen
Vertrouwen en vrijheid geven ruimte om zelf te mogen denken en je eigen mening te mogen vormen. Lange tijd heeft de kerk verteld wát we moeten denken ipv hóe we moeten denken. 'Denk het juiste, lees het juiste, ga naar het juiste.' Het gevolg is dat we wel weten wat doctrine is, maar het lastig vinden om geestelijke principes toe te passen in ons dagelijks leven. Ik ben nog geen voorgangers tegengekomen die op maandagochtend met je meegaan om je te vertellen ‘wat’ je moet doen. Jij hebt zelf de verantwoordelijkheid om je denken te vernieuwen en te groeien in je identiteit als Gods geliefde zoon of dochter. Samen met Gods geest en Jezus mag je stappen zetten. Jij kan en mag denken voor jezelf en het is niet erg als je van mening verschilt met anderen. Niet iedereen denkt op dezelfde manier en overal hetzelfde over. Vertrouwen groeit niet doordat we overal dezelfde mening over hebben, maar omdat we familie zijn. We zijn kinderen van onze Hemelse goede Vader, hebben Jezus als verlosser, leven vanuit dezelfde genade en hebben deel aan dezelfde erfenis die Jezus heeft.
 
4. Vrijheid en vertrouwen geven ook verantwoordelijkheid
De bijbel vergelijkt de kerk als een lichaam met verschillende ledematen die samen moeten functioneren tbv het hele lichaam. Dat betekent dat er vrijheid is en tegelijk verantwoordelijkheid om samen te werken met anderen om het hele lichaam (inclusief jijzelf) gezond te laten functioneren. Vrijheid geeft ook de ruimte om ja of nee te mogen zeggen op een vraag of aanbod, mee te gaan in een specifieke visie of cultuur of verder te trekken.
 
5. Misbruik je vrijheid niet op zo’n manier dat het een struikelblok voor anderen wordt
Je hebt het vertrouwen gekregen om met zorg en liefde om te gaan met de broers en zussen met wie je een geestelijke familie vormt. Breng je vrijheid in lijn met opdracht die Jezus ons geeft in Johannes 13:34. “Ik geef jullie een nieuwe wet: houd net zoveel van elkaar, als Ik van jullie. Als jullie veel van elkaar houden, zal iedereen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn." Laat jouw vrijheid anderen verrijken ipv ze het moeilijk te maken.

"Jezus geeft iedereen op aarde dezelfde waarde. Of je nu lang gelooft, kort gelooft of helemaal niet gelooft. Hij gaf Zijn leven voor jou en alle anderen."

 
Het is misschien een open deur, maar meer vrijheid en vertrouwen begint bij jou en mij. Maak Jezus het middelpunt van je leven en je zal meer vrijheid in je leven vinden. Een cultuur van vertrouwen en vrijheid in de kerk komt alleen tot stand als we bereid zijn om vertrouwen en vrijheid te geven. Jezus leidde mensen in vrijheid, hij dwong ze niet, legde zijn autoriteit niet op, maar gebruikte zijn autoriteit om levens van mensen om Hem heen te verrijken met hemelse rijkdom voor hun welzijn. Bij Zijn hemelvaart nam Hij de missie die Hij had gekregen van Zijn Vader en legde die in de handen van mannen en vrouwen met wie Hij had opgetrokken. Als Zoon van God gaf Hij jou en Mij het vertrouwen om Hem en Zijn koninkrijk zichtbaar, vol van liefde en betrokken te laten zijn op de plekken waar Hij jou plaatst en leidt.
 
 
Bert de Hoop


Bert de Hoop