Loop de natuur in 

 
Een paar weken geleden liep ik door onze tuin en zag ik de rozenstruik in knop staan evenals de hortensia en de magnolia. Hoewel het behoorlijk koud en nog vroeg in het jaar was, zag ik de belofte van nieuw leven overal om mij heen.

Magnolia
 
Lente. Het woord alleen al geeft mij een gevoel van lichtheid, opgewekt zijn, warmte, blijdschap en leven. Lente. Begin van nieuw leven. Er ligt zoveel belofte in de nog niet tot bloei gekomen natuur. Je weet op dat moment gewoon dat over een paar weken een ware explosie van kleur en geur ontstaat. Ik dacht aan God. Aan hoe Hij de natuur aan ons gegeven heeft zodat wij Zijn grootheid en creativiteit kunnen zien en ervaren.

God heeft in ons allemaal Zijn beloften voor ons geplaatst. Zijn droom voor ons. En net zoals door de warmte van de zon de natuur openbarst, zo doet Gods warmte, Zijn liefde, ons openbloeien.

 
Maar voordat wij nieuw worden. Voordat wij echt tot bloei kunnen komen, zal ons oude ik, ons oude leven, moeten worden afgebroken. God kan in ons geen nieuw leven beginnen als we ons vastklampen aan het oude. Als we in onze comfortzone blijven. Als we blijven stilstaan. Blijven doen zoals we altijd hebben gedaan.
 
Bij ons thuis gaan we verbouwen. De keuken wordt tot aan de grond toe afgebroken en er komt een nieuwe voor in de plaats. En dat gebeurt grondig. Niet alleen het zichtbare wordt afgebroken maar ook het onzichtbare, zoals de leidingen en stroomkabels die in de muur zitten. Ik ga deze weken gebruiken om God bewust te vragen wat er binnen in mij moet worden afgebroken. Wat moet er in mijzelf worden verbouwd? Wat moet grondig worden afgebroken zodat er ruimte komt voor alles wat God met mij wil doen? Ruimte om datgene wat God in mij geplaatst heeft naar boven te brengen en zichtbaar te maken. Kortom, ruimte voor God.
 
‘God zegt: Zie, ik maak alle dingen nieuw.’ Openbaring 21:5. Net zoals er belofte ligt in de ontluikende natuur, zo liggen Gods beloften ook in jou. Voorbij het oude komt het nieuwe.

Ga met God in gesprek en vraag Hem wat er in jou mag worden afgebroken en verbouwd. Vraag Hem om datgene wat oud is in jou en wat God en jou in de weg staat om tot bloei te komen zichtbaar te maken en op te ruimen. Hij laat het je zien!


Het zal niet altijd even gemakkelijk zijn en het voelt misschien niet comfortabel, maar het is zo de moeite waard. En op de momenten waarop je denkt dat het je niet gaat lukken. Loop dan de natuur in. Kijk om je heen. De natuur maakt je bewust van Gods grootheid. Dit is ook voor jou!
 
‘Sta stil en heb oog voor Gods wonderen.’ Job 37:14.
 
 
Yvonne Bormans